CAD

CAD - (Computer-Aided Design) - arvuti abil masinate ja seadmete projekteerimine.

CAD on üks paljudest tööriistadest, mida insenerid kasutavad uute toodete loomisel. CAD süsteemid võimaldavad kasutajal luua tootest virtuaalse mudeli, mille alusel on võimalik toodet enne tootmist testida, hinnata tema visuaalset sobivust ja valmistada ette dokumentatsioon tootmiseks.

CAD süsteeme võib liigitada mitmete kriteeriumide alusel.


Üheks levinumaks liigituseks on kasutatavate geomeetriliste elementide järgi:

 • Traat - karkass modelleerijad. 
  Kasutavad 2D ja 3D joonelemente geomeetria kujutamiseks. Väga töömahukas, joonisele vaadete loomine ainult käsitööga.
 • Pindmodelleerijad. 
  Kasutavad geomeetria loomisel pindu. Töömahukas, kuid võimaldab reaalselt kujutada kogu detaili geomeetriat. Vaadete loomine joonisele automaatne, lõigete loomine ainult käsitööga.
 • Tahke keha mudelid. 
  Kasutavad modelleerimisel nn. tahke keha operatsioone, mis lisavad ja eemaldavad materjali. Seega on süsteemil pidev teave materjali paiknemisest. Väiksema töömahuga. Nii jooniste kui ka modelleerimise osas on paljud tegevused kasutajajaoks automatiseeritud
 • Hübriidmudelid. 
  Võimaldavad kasutajal kombineerida kõiki eelpool mainitud viise kiireima tulemuse saavutamiseks.

Teiseks levinumaks liigituseks on liigitamine geomeetria muutmise viisi järgi järgi:

 • Otsemodelleerijad. 
  Võimaldavad kiirelt muuta geomeetriat, kuid puudub võimalus intelligentsuse lisamiseks mudelile.
 • Ajaloopõhised modelleerijad. 
  Võimaldavad luua keerukaid seoseid, automatiseerides muudatusprotsessi. Muudatuse läbi viimine nõuab kogu ajaloo uuesti arvutamist ning võib olla küllaltki aeganõudev.
 • Sünkroonmodelleerijad. 
  Kasutavad eelpool mainituist paremaid omadusi, ühendades otsemodelleerijate kiiruse ning ajaloopõhiste süsteemide intelligentsuse.

Vaata lisaks.

Prindi Admini e-post