NX

NX on uue põlvkonna digitaalse tootearenduse süsteem (CAD/CAM/CAE).
NX omab kõige laiemat integreeritud rakenduste ringi, mis hõlmavad nii toote disaini, inseneriarvutusi kui ka tootmist. 
NX on intelligentse kasutajaliidesega, mis organiseerib tööriistu, käske ja informatsiooni lihtsal, kasutajale arusadaval viisil, muutes uute töövõtete omandamise kergeks.

NX’i CAD funktsionaalsus automatiseerib tänapäeva tootmisettevõtetes esinevaid inseneri-, projekteerimis- ja joonestusülesandeid. 
NX’i CAM funktsionaalsus võimaldab luua NX CAD osas disainitud detailide tootmiseks vajalikud NC programmid modernsetele arvjuhtimisega tööpinkidele.  
NX’i CAE funktsionaalsus pakub kasutajale palju erinevaid inseneriarvutusi toote, koostu ja detaili töövõime simuleerimiseks.  

NX on modulaarne süsteem, kus iga moodul omab vahendeid teatud valdkonna ülesannete täitmiseks. Igal NX’i kasutajal peab olema moodul „NX Gateway“, mis tagab baasfunktsionaalsuse ja on aluseks teiste moodulite funktsioneerimisel. Kõik teised moodulid on valikulised – iga kasutaja saab koostada endale sobivate funktsioonidega töökeskkonna

NX kolmemõõtmeline, topelttäpsusega süsteem, mis võimaldab täpselt kirjeldada peaaegu iga mõeldavat geomeetrilist kuju. Kombineerides neid geomeetriaid saab kasutaja oma toodet modelleerida, analüüsida ja luua jooniseid. 

Kui toote disain on valmis, võimaldab tootmise moodul, kasutades juba loodud geomeetriat ja tootmisparameetreid nagu lõikeriista kuju, ettenihke kiirus jne., luua automaatselt CLSF fail, mida on võimalik kohandada suurema osa numbriliste tööpinkide juhtimiseks.

Loe lisa inglise keeles.

CAD - Computer-Aided Design - arvuti abil projekteerimine
CAM - Computer-Aided Manufacturing - arvuti abil tootmine
CAE - Computer-Aided Engineering - inseneriarvutuste sooritamine arvutil
CLSF - Cutter location source file - neutraalne faili formaat tööriista radade kirjeldamiseks.

Prindi Admini e-post