NX CAD

Disain

NX võimaldab töötada tööstusdisaineril samas keskkonnas kui konstruktorid ja tootmine, kasutades selleks NX’i maailmatasemel tööriistu. Uute vahenditega on pindade modelleerimine muutunud aeganõudvast protsessist loominguliseks tegevuseks, mis võimaldab lühikese ajaga läbi proovida sadu erinevaid variante. Pindade loomine ja muutmine on dünaamiline protsess, kus disainer näeb iga oma tegevusi vahetult, käsku lõpetamata.
Disaineri oluliseks tööriistaks on ka visualiseerimise ja pinna kvaliteedikontrolli vahendid. NX pakub visualiseerimiseks laia materjalide raamatukogu, mida on kerge täiendada soovitud materjalide ja tekstuuridega. Kasutades neid materjale ja keskkondi kas dünaamilise või fotorealistliku pildi loomisel annab täpse visuaalse aistingu loodavast tootest.

 Modelleerimine

NX’i modelleerimisvõimalused on laiad, andes kasutajale harukordsed võimalused ja paindlikkuse. Modelleerimistööriistadesse on ehitatud vahendid teabe talletamiseks ja keerukate seoste lihtsaks loomiseks. Talletatud teabe kasutamine on võimalik teiste konstruktorite poolt. Samuti on loodud valdkonna teabele põhinedes rakendusi, mis automatiseerivad terveid protsesse.

NX’i hübriidmodelleerimine sisaldab endas kujuiseärasustele toetuvat parameetrilist modelleerimist, täppismodelleerimist ja unikaalset otsemodelleerimist, mis võimaldab töötada iga geomeetrilise mudeliga (ka teisest süsteemist üle toodud mudeliga), nagu endatehtuga. Konstruktor ei ole piiratud ainult tahkekeha mudelitega, vaid võib kasutada ka pindu ning jooni, erinevaid tehnikaid omavahel kombineerides.

 Koostude loomine NX’is

võib toimuda kasutades nii ülalt alla kui ka alt üles skeemi. Koostamismooduli loomisel on arvestatud maailma keerukamate koostude vajadusi. Suurte koostudega töötamiseks loodud spetsiaalsed tööriistad leiavad ja kuvavad kiirelt vajalikke konstruktsiooni osasid. NX’i lihtsustusmehhanism võimaldab kuvada ka kümnete tuhandete komponentidega koostu sekundite jooksul. NX’i koostu haldus suudab jälgida ka kõige keerukamaid suhteid koostus, sealhulgas toote konfiguratsioone, valikuid ja variante.

 NX lehtmetalli keskkond

annab kasutaja käsutusse täieliku komplekti protsessipõhiseid kujuiseärasusi, mis sisaldavad ka teavet materjali omaduste ja tootmisprotsessi kohta. Kujuiseärasuste seas on ka käsud, mis nõuavad materjali venitust. Kõikidest kujuiseärasustest on võimalik saada pinnalaotus. Pinnalaotus on võimalik luua ka parameetriteta detailist, põhinedes LEM (lõplike elementide meetod) arvutustele.
NX joonestus keskkond
võimaldab kiiresti luua toote tehnilisi jooniseid. Loomulikult on joonise vaated ja mõõdud seotud mudeliga ja muutuvad mudeli muutumise puhul. Joonestusstandardid on võimalik kindlaks määrata ettevõttes. Kasutades kohandatud joonise algiseid, on võimalik drag-and-drop meetodit kasutades saada hetkega standardpaigutusega mõõtmestatud joonise. Toetab ANSI, ISO ja DIN standardeid.

Loe lisa inglise keeles

Prindi Admini e-post