CAD

CAD - (Computer-Aided Design) - arvuti abil masinate ja seadmete projekteerimine.

CAD on üks paljudest tööriistadest, mida insenerid kasutavad uute toodete loomisel. CAD süsteemid võimaldavad kasutajal luua tootest virtuaalse mudeli, mille alusel on võimalik toodet enne tootmist testida, hinnata tema visuaalset sobivust ja valmistada ette dokumentatsioon tootmiseks.

CAD süsteeme võib liigitada mitmete kriteeriumide alusel.


Üheks levinumaks liigituseks on kasutatavate geomeetriliste elementide järgi:

Teiseks levinumaks liigituseks on liigitamine geomeetria muutmise viisi järgi järgi:

Vaata lisaks.

Prindi