NX Machining

NX Machining loob laialdased tööpinkide programmeerimise võimalused ühes süsteemis, mille seas on näiteks tööriistavalmistajatele suunatud vormide ja stantside töötlemine, 2½ teljeline töötlemine, mis on enamlevinud töötlemisviis ning keerukate detailide valmistamiseks vajalik 5 teljeline töötlemine. NX Machining’u näol on tegemist lihtsalt kasutatava, automaatset programmeerimist võimaldava süsteemiga, millel on ka palju erivõimalusi keerukamate operatsioonide teostamiseks.

Laiendatud võimalused

 • Hulgaliselt kiirtöötlemise strateegiaid kõvade materjalide sujuvaks ja ühtlaseks töötlemiseks;
 • Strateegiad, saavutamaks tööpingis parimat pinnasiledust;
 • Kaasas olev töötlemisseadete andmebaas sisaldab testitud andmeid tööriistateraste töötlemiseks;
 • Viimase põlvkonna mitmefunktsiooniliste tööpinkide, ka mitmekanaliliste frees-, trei- ja puurpinkide toetus, võimaldades samaaegset 5-teljelist töötlemist;
 • Mitme programmikanali graafiline esitlus;
 • Hulgaliselt paindlikke 5 teljelisi töötlemisstrateegiaid erinevate tööriista telje kontrolli võimalustega.

Programmeerimise automatiseerimine

 • Automaatne, kujutunnustel põhinev avade, taskute ja pindade töötlemine;
 • 3D mudeliga seotud töötlemisinfo (PMI) juhib automaatset töötlemisprotsesside valikut;
 • CAMWizard juhib samm-sammult programmeerija läbi töötlemiseks vajaliku info kogumise ja operatsiooni valmimiseni.

Kvaliteetne väljund

 • G-koodi kasutav tööriistasimulatsioon kontrollib NC programme, kasutades G- ja M-koode, juhtimaks tööpingi 3D koostu mudelit;
 • Simulatsioon Siemens 840D juhtseadmega tööpinkidele kasutab sama tarkvara, mis füüsiline juhtseadegi ning see tagab pingi liikumiste esitamise suurima võimaliku täpsusega;
 • Mitmetele multifunktsionaalsetele tööpinkidele on olemas komplektid, mis sisaldavad kontrollitud postprotsessorit, 3D tööpingi mudelit, paigaldamise näidiseid ja näidisfaile;
 • Postbuilder lubab graafilise kasutajaliidesega keskkonnas luua ja muuta postprotsessoreid;
 • Postprotsessori väljund on optimeeritud Siemens Sinumerik juhtseadmetele;
 • Sajad postprotsessorid on saadaval postprotsessorite online andmebaasist.

Integreeritud lahendused

 • NX Machining on täielikult integreeritud NX’i tootearenduse lahendustega, omades otsest ligipääsu ka sama ühendatud süsteemi disaini, koostude ja joonestamise vahenditele;
 • Assotsiatiivsus viib toote disaini muudatused automaatselt ka töötlemisoperatsioonidesse;
 • Ligipääs tootearenduse vahenditele võimaldab tootmisinseneril luua ise töödeldavaid mudeleid, kinnitusi ja isegi terveid tööpinkide koostusid 3D simulatsiooniks;

Kasutuslihtsus

 • Tuttav ja mugav Windows’i kasutajaliides;
 • Uued kasutajad omandavad oskused kiiresti tänu CAM Ekspress’i rollile, mis kujundab kasutajaliidese lihtsaks ja uuele kasutajale sobivaks;
 • Hulgaliselt õpetusi, mis katavad erinevate NC programmeerimisülesannete teostamise, nagu näiteks kiir-, multifunktsionaalne- ja 5 teljeline töötlemine, algusest lõpuni, aidates uue kasutaja kiiresti järjele.

Nõuded süsteemile

NX Machining on saadaval nii 32-bitise ja 64-bitise versioonina ning töötab mitmetel erinevatel platvormidel, nagu näiteks Windows, SuSE Linux, Hewlett Packard HP-UX, AIX, IRIX ja Sun Solaris.

Lisainfo NX Machining

Prindi Admini e-post