PDM

Tooteandmete haldamine (Product Data Management  - PDM)

Tooteteave on ettevõtete kõige väärtuslikum immateriaalne kapital.

PDM on tarkvara kasutamine tooteandmete ja protsessidega seotud teabe haldamiseks ühes ja samas keskses süsteemis.

Tüüpilised tooteandmebaasid hõlmavad nomenklatuuri, tootestruktuure, 3D-CAD-mudeleid, tootmisjuhiseid, nõudeid, märkusi ja dokumente ja varasemaid kirjeldavaid dokumente. Teabe vaatepunktist pakub PDM-süsteem tehnilist infrastruktuuri ja tooteteabe salvestamise ja haldamise meetodeid. Ideaaljuhul parandab PDM-süsteem, võttes arvesse äriprotsesside erinõudeid, organisatsiooni sisekommunikatsiooni ning suurendab teabe ja tavade ühtsust, mis lõpptulemusena annab parema kvaliteedi, kiirema otsustusprotsessi ja tõhusama operatiivtegevuse.

Õige PDM-i süsteemi valimine annab teie ettevõttele kasvu ja võimaluse edaspidiseks edasi liikuda põhjalikuma toote elutsükli juhtimise suunas.

Vaata lisaks.

Prindi Admini e-post