PLM

Toote elutsükkel ja selle juhtimine (PLM)

PLM (Product Lifecycle Management – Toote Elutsükli Haldus) Siiani toimunud suured muutused on ainult algus protsessis, mis muudab informatsiooni paremini kasutatavamaks ja kergemini kätte saadavaks tööriistaks.

PLM’ i kiire areng on tingitud kasvavast ärilisest väljakutsest kogu tööstuses, mis seisneb kasvavas toodete keerukusastmes, suuremas sõltuvuses allhankest ja kiirelt kasvavas vajaduses koostööks laieneva partnerite ringiga.

Muutes oma organisatsiooni ja restruktureerides oma protsesse ning ärimudelit vastavalt PLM strateegiatele, püütakse suurendada firma elujõudu ja käivet.

See saavutatakse mitte lihtsalt kulude kärpimisega, vaid ettevõtte konkurentsivõime tõstmisega. Näiteks PLM’iga saavutatud kiirem turule jõudmise aeg võib muuta otseselt kliendi rahulolu ja sellega suurendada turuosa.

PLM’i võimalikku mõju tootmisele võrdlevad analüütikud Henry Ford’i poolt läbi viidud uuendustega masstootmises. Kui Henry Ford’i unistuseks olid vertikaalse integratsiooniga projektid nagu River Rouge, siis PLM’i integratsiooni mudel on horisontaalne, tohutu hulga äripartnerite ja allhankijatega, kes töötavad tihedalt koos toote loomisel. (On olemas ka näiteid, kus allhankijad koostavad ka lõpptoote.) Originaaltoodete valmistajate tarnimisahelad võivad olla kuni kaheksa tasemelised, mis tegelikult toob nende poolt hallatud infovood ka kõige väiksemate allhankijateni.

Definitsioon

Kuidas defineerida PLM’i? Michigani ülikooli PLM uurimisgrupp defineerib PLM’i järgmiselt: “PLM on integreeritud , informatsioonile põhinev lähenemine kõigile toote elutsükli aspektidele, alates vajaduse tekkimisest, tootearendusest, tootmisest, kasutuselevõtust, hooldusest ja lõppeb tema utiliseerimisega.” Lihtsamalt öeldes oleks PLM ärisüsteemide sidumine toote elutsükli haldamiseks.

PLM on palju enamat, kui tehnoloogia või tarkvaralahendus, see on viis kogu toote ja tootmisüksuse kohta käiva info ja infoga toimuvate protsesside haldamiseks. PLM protsess sisaldab selle info loomist, muutmist, haldamist ja kasutamist kogu toote elutsükli jooksul. PLM tegeleb rohkem sellega, kuidas tootmisettevõte töötab, kui sellega, mida toodetakse. PLM on info kasutamine vajalike tootmisressursside minimiseerimiseks, tuues välja strateegilised küsimused ja probleemid, millega tegelemine suurendab klientide rahulolu. Ahvatlev oleks PLM’ i kutsuda lihtsalt kulude kärpimise vahendiks. Kõige lõpus üks hinnang PLM efektiivsusele General Motors’ilt: “Tootearenduses on sellised IT projektid nagu PLM aidanud meil kokku hoida üle miljardi dollari kolme aasta jooksul.” ütles Terry S. Kline, GM tootearenduse infoprotsesside juht. PLM süsteemi tarnija on Siemens PLM Software (www.plm.automation.siemens.com). Kuigi PLM’ iga saavutatud kokkuhoid oli märkimisväärne, saavutati veelgi suuremat tulu tootearendusprotsessi lühenemisega. Tootearendusprotsessi lühenemine 48’lt kuult 18’le aitas suurendada turuosa. PLM strateegia on eelkõige väärtuste lisamine ja alles seejärel tuleb kulude kärpimine. Suurim väärtus on luua kiiresti toode, mida kliendid soovivad ja kulude kokkuhoidmine on protsessiga kaasas käiv nähtus. Fokuseerides oma tegevust vaid kulude kokkuhoiule, piiraksime ennast ja ei suudaks kaasas käia klientide kasvavate vajadustega.

Kõigel on oma elutsükkel nii inimestel, toodetel, protsessidel ja süsteemidel, millele põhinevadki äriprotsessid. PLM on lahendus, mis lihtsustab ligipääsu äriprotsessidele ja vajalikule informatsioonile kogu ettevõtte ulatuses ja laiendab seda partneritele.

PLM on välja kasvanud CIM (Computer Integrated Manufacturing) liikumisest 1980’ndail. Projekteerimis- ja tootmistarkvara loojad mõistsid toote andmete tähtsust kogu tootmisprotsessis. Selle tulemusena on kolm suuremat CAD/CAM tarkvara tootjat suurimad PLM lahenduste pakkujad ka täna (IBM/Dassault, PTC ja Siemens PLM Software). Nendele on lisandunud arvukalt väiksemaid tootehaldussüsteemide pakkujaid, kes on erineva ajaloo ja taustaga (SAP AG, MatrixOne, Agile, Aras, Framework Technologies and Arena Solutions Inc.). Mõned neist omavad sidet tooteloome programmidega, mõned mitte. Näiteks SAP’ i on tunda tugevat ERP mõju jne. Igal süsteemil on oma eripära ja viis tootehaldusprobleemidega võitlemiseks.

PLM kiire kasv on tingitud tootmisettevõtete ühisest soovist integreerida tootearendus tihedalt ettevõtte teiste äriprotsessidega.

Tähtsaimaks põhjuseks on pidevalt kasvav vajadus lühemate toote elutsükli aegade järele. Paljudes tööstusharudes on turule jõudmiseks vajalik aeg otseselt seotud turu osaga. Näiteks lennukitööstuses, lühendades uue toote loomiseks kuluvat aega pool aastat, saavutatakse 8% turu osa kasv.

Teiseks põhjuseks on kasvav toodete keerulisus. Tänapäeval on paljudes toodetes integreeritud mehaanika, elektroonika ja tarkvaralahendused. Näiteks uuemates autodes võib olla mitmeid kohtvõrkki ja rohkem elektroonikat kui arvutis või televiisoris. Kogu seda kooslust on vaja hallata ühtse vahendiga. PLM võimaldab suurendada toodete keerukusastet, ilma tootja põhjalike teadmisteta kõigist kaasatud valdkondadest.

Kolmandaks põhjuseks on järjest suurenev allhankijate kasutamine. Allahankijaid ei kasutata mitte ainult detailide ja koostude tootmiseks, vaid ka tootearenduses, turunduses jne. PLM aitab ettevõtetel omada alati korrektset informatsiooni õigel ajal ja sünkroniseerida äriprotsesse.

PLM’i põhilise ülesandne - koostöö tagamiseks peavad täidetud olema järgmised tingimused:

Integreeritud CAD (Computer Aided Design) süsteemidega

andmete jagamine ja visualiseerimine kogu laiendatud ettevõttes (kaasa arvatud tarnijad ja teised koostööpartnerid)

Uusim tööriist selle saavutamiseks on JT Open – neutraalne failiformaat, loodud Siemens PLM Software’ i poolt autotööstuse (AAIG - Automotive Industry Action Group) toel. Eesmärgiks on vaadata ja jagada toote andmeid ja dünaamilisi kujutisi üle maailma reaalajas kõigi toote elutsükli faaside jooksul. JT Open  partneriteks on näiteks sellised firmad: GM, Ford Motor Co., Mazda Motor Corp., PTC, Siemens PLM Software, Intel Corp., Hewlett-Packard Co., SAP, Tecnomatix ja Theorem. JT formaat on olnud Siemens PLM Software’ i kasutuses juba kümme aastat ja JT Open initsiatiiviga muudetakse see kättesaadavaks kõigile soovijaile.

Vaata lisaks.

Prindi Admini e-post