Teamcenter

Teamcenter kiirendab tooteloomet

 Teamcenterit loetakse toote elutsükli halduse ehk PLM (product lifecycle management) tarkvaralahenduse standardiks, mis sisaldab nõuete ja standardite haldust, tootearendusprotsessi haldust ning allhankijatega suhtlemise ja hooldustööde jälgimise meetodeid. Teamcenter paistab silma avatuse ja modulaarse ülesehituse poolest, seda saab seadistada vastavalt ettevõtte suurusele ja vajadustele.

Kuna kuni 80% toote maksumusest määravad tooteloome varajases faasis vastu võetud otsused, siis just tooteloome optimeerilisele ongi Teamcenter suunatud. Ta võimaldab juba varakult avastada toote vigasid ja ebakõlasid. Kuna tema abil on võimalik tootearendust ja tootmist üheaegselt läbi viia, kiirendab ta ka uute toodete väljatöötamist. Tänu internetipõhisele töökeskkonnale aitab Teamcenter üheks meeskonnaks liita geograafiliselt erinevates kohtades töötavaid isikuid, kusjuures ta säilitab partnerite ja allhankijate investeeringud CAD, CAM ja CAE vallas. Info on kõigile projektis osalejatele kättesaadav reaalajas.

Järgnevalt tutvustame aga Teamcenteri erinevaid funktsioone.

 Toote andmehaldsus

Teamcenter sisaldab PDM (toote andmehaldus, product data management) baasfunktsionaalsust, võimaldades tootearendusgruppidel hallata, otsida ja jagada informatsiooni. PDM võimalused:

 Visualiseerimisvahendid

Visualiseerimisvahendid võimaldavad kogu tootearendusgrupil – ka neil, kes ei oska CAD tööriistu kasutada – näha toote geomeetriat kogu arendusprotsessi jooksul. Olulisemad omadused:

 Inseneriprotsesside haldamine

Inseneriprotsesside haldamine laiendab toote definitsiooni CAD andmetest toote täieliku kirjeldamiseni, kaasates muu dokumentatsiooni ja muudatuste halduse. Inseneriprotsesside haldamiseks luuakse töövooge, mis viivad vajaliku informatsiooni kontrolliks ja kinnitamiseks õigel ajal õige inimese kätte. Olulisemad omadused:

 Teamcenterit saab siduda ERP-ga

Teamcenter Engineering on integreeritav suuremate ERP (ettevõtte ressursside planeerimise) süsteemidega, samuti on tal olemas universaalmoodul, mida konfigureerides on võimalik luua ühendus teiste andmebaasidega.

Tavaliselt sünkroniseeritakse PDM süsteemist ERP süsteemi infot toote struktuuri, elementide atribuutide (nt materjal), tootmiseks vajalike ressursside ja operatsioonide kohta. ERP süsteemist PDM süsteemi tuuakse aga insenerile vajalikku infot nagu laoseis ja tarneajad.  

Ettevõtte, kes võtab Teamcenteri kasutusele, et kasutajatele tagatud turvaline ligipääs andmetele ja teenustele nii ettevõtte sees kui ka väljaspool tulemüüri. See võimaldab meil lihtsalt kasutada ressursse väljaspool ettevõtte piire, muretsemata selle asukoha pärast. Samuti on oluline sama ettevõtte erinevate osade serverite integreerimine ühtseks tervikuks. Süsteem on jõukohane elementaarseid arvutialaseid teadmisi omavale inimesele.

 Toote elutsükli haldus kiirendab tootearendust

 Toote elutsükli haldus on tarkvaralahendus toote elutsüklit kajastava info haldamiseks ning meeskonnatöö organiseerimiseks nii ettevõttesiseselt kui ka koostöös partneritega.

Toote elutsükli halduse ehk PLM (product lifecycle management) eesmärk on info/teadmuse kasutamine vajalike tootmisressursside minimeerimiseks, tuues välja strateegilised küsimused ja probleemid, millega tegelemine suurendab klientide rahulolu. Olukorras, kus kasvab toodete keerukusaste ja ning laieneb allhankijate ja partnerite ring, aitab PLM ettevõttel lühendada tootearendusprotsessi, ühtlasi vähenedes tootearenduskulusid. 

PLM-i võimalikku mõju tootmisele võrdlevad analüütikud Henry Fordi poolt läbi viidud uuendustega masstootmises. Kui Fordi unistuseks olid vertikaalse integratsiooniga projektid nagu River Rouge, siis PLM-i integratsiooni mudel on horisontaalne, seotud suure hulga äripartnerite ning allhankijatega, kes teevad koostööd toote loomisel.

PLM koosneb järgmistest osadest: raalprojekteerimine ehk CAD (computer-aided design), raaltootmine ehk CAM (computer-aided manufacturing), inseneriarvutused ehk CAE (computer-aided engineering),

toote andmehaldus ehk PDM (product data management), tooteloetelud/tükilehed ehk BOM (bill of materials), kliendihaldus ehk CRM (customer relationship management) ning tootmise haldus ehk MPM (manufacturing process management).

Indrek Kiolein 

Pro-STEP OÜ

Loe lisa inglise keeles

Prindi