Projektid milles Pro-STEP OÜ osaleb ettevõtluspartnerina.

 EL Regionaalarengu Fond horisontaalneII

EU48685

Tark tootmine ja materjalitehnoloogiad

Smart manufacturing and material technologies competence centre

Prindi